Prevence je pro nás v Neo Sport Clinic klíčová a věříme, že správným přístupem a pravidelnou péčí můžeme předejít mnoha srdečním onemocněním a zlepšit celkové zdraví našich pacientů. Klinika je vybavena nejmodernějšími diagnostickými zařízeními. Kardiologické programy byly navrženy tak, aby splňovaly individuální potřeby každého pacienta.

 • Z kardiovaskulárních příčin umírá každý druhý člověk. Nejúčinnějším nástrojem ovlivňujícím zdraví srdce a cév je kardiovaskulární prevence.
 • Onemocnění cévního systému vzniká na základě genetické predispozice, prostředí a životního stylu. Poškození orgánů se může objevit daleko dříve než potíže. V okamžiku potíží již bývají změny na orgánech již často nevratné.
 • Chcete strávit svůj život ve zdraví? Preventivním vyšetřením můžeme odhalit rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu a navrhnout jejich řešení včas.

Co nabízíme

Kardiologické preventivní vyšetření

ECHOKARDIOGRAFIE

Ordinace má k dispozici jeden z nejmodernějších ultrazvuků a zkušeného echokardiografistu - specialistu.
Pomocí ultrazvuku lze zjistit většinu strukturální změny srdečních oddílů a chlopní a zhodnotit sací i vypuzovací funkci srdce. Lze odhalit i poškození srdce, které se ještě neprojevuje potížemi.

HOLTER MONITORACE

Dlouhodobý záznam srdeční aktivity pomůže zhodnotit poruchy srdečního rytmu. Arytmie mohou být příčinou potíží, mohou způsobit cévní mozkovou příhodu a mohou být i životu nebezpečné. Malý přístroj je upevněn pomocí elektrod na hrudník a zavěšen na krk nebo k opasku. Přístroj je pacientovi zapůjčen na 24 hodin.

EKG klidové

Snímání srdečních elektrických potenciálů z povrchu hrudníku pomocí přiložených elektrod.

Laboratorní vyšetření vzorku krve

Panel vyšetření je speciálně zvolený ke zjištění rizika kardiovaskulárních komplikací, diabetu a dny a odhalení skrytého poškození funkce orgánů. Z výsledku dovedeme vypočíst celoživotní i desetileté riziko onemocnění srdce a cév.

ABPM - Ambulantní monitorace krevního tlaku

Neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin. Probíhá pomocí zapůjčeného přístroje s manžetou na paži, v domácím prostředí, při zvyklých aktivitách i během spánku. Odhalí zvýšený krevní tlak, který je nejvýznamnějším rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění.

Výhodné balíčky
kardiologie

Echokardiografie
bez žádanky

Ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii.

2 000 kč

Zobrazit více informací

Echokardiografie
bez žádanky

 • ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii
 • zkušený echokardiografista dokáže podrobně popsat strukturu a funkci srdce v klidových podmínkách, zhodnotit jeho sací i vypuzovací kondici, odhadnout tlakové poměry uvnitř srdce a vyloučit případné srdeční vady
 • je vhodné jako nezatěžující preventivní vyšetření pro každého, kdo se zajímá o svůj zdravotní stav, pro sportovce, a to i rekreační, pro klienty s jakýmkoli rizikem nebo rodinnou anamnézou kardiovaskulárních onemocnění

Balíček kardiovaskulární prevence BASIC

program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu

4 500 kč

Zobrazit více informací

Balíček kardiovaskulární prevence BASIC

 • program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu
 • EKG klidové
 • echokardiografie
 • vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení rodinné zátěže, minulých a současných onemocnění a užívaných léků
 • laboratorní vyšetření
 • výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem

Balíček kardiovaskulární
prevence MAXI

ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii

10 500 kč

Zobrazit více informací

Balíček kardiovaskulární
prevence MAXI

 • program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu
 • program zahrnuje i zhodnocení pravděpodobnosti srdečního selhání a poškození srdečního svalu, budoucí riziko aterosklerózy, odhalí hypertenzi a prehypertenzi a arytmie zvyšující riziko cévní mozkové příhody
 • EKG klidové
 • echokardiografie
 • vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení rodinné zátěže, minulých a současných onemocnění a užívaných léků
 • rozšířené laboratorní vyšetření
 • výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem
 • ABPM – Ambulantní monitorace krevního tlaku – neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin
 • HOLTEROVSKÁ MONITORACE – 24 hodinová monitorace srdečního rytmu
 • edukace domácí monitorace krevního tlaku vlastním tlakoměrem + 4x ročně konzultace výsledků emailem

Balíček prevence KV komplikací
u pacientů s hypertenzí

ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii

9 000 kč

Zobrazit více informací

Balíček prevence KV komplikací
u pacientů s hypertenzí

 • program zahrnuje zhodnocení přítomnosti orgánového poškození, kvality kompenzace krevního tlaku, revizi farmakoterapie a lékových interakcí, výpočet rizika kardiovaskulárních komplikací
 • EKG
 • echokardiografie
 • vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení anamnézy a farmakoterapie
 • laboratorní vyšetření
 • ABPM – Ambulantní monitorace krevního tlaku – neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin
 • výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem
 • edukace domácí monitorace krevního tlaku vlastním tlakoměrem + 4x ročně konzultace výsledků emailem

Monitorace krevního tlaku
bez žádanky (TK Holter)

ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii

500 kč

Zobrazit více informací

Monitorace krevního tlaku
bez žádanky (TK Holter)

 • neinvazivní monitorace krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který Vám bude zapůjčen na dobu 24 h. Pomáhá v diagnostice vysokého krevního tlaku a nastavení optimální léčby. Přináší informaci o krevním tlaku pacienta ve dne a noci, v pracovním i domácím prostředí
 • výsledky jsou vyhodnoceny zkušeným specialistou a budou Vám zaslány na Vaši emailovou adresu spolu s doporučením dalšího postupu

24 hodinová monitorace EKG
bez žádanky (EKG Holter)

ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii

1 000 kč

Zobrazit více informací

24 hodinová monitorace EKG
bez žádanky (EKG Holter)

 • dlouhodobý záznam srdeční aktivity pomůže zhodnotit poruchy srdečního rytmu. Arytmie mohou být příčinou potíží, mohou způsobit cévní mozkovou příhodu a mohou být i životu nebezpečné. Malý přístroj je upevněn pomocí elektrod na hrudník a zavěšen na krk nebo k opasku. Přístroj je pacientovi zapůjčen na 24 hodin
 • ýsledky jsou vyhodnoceny zkušeným specialistou a budou Vám zaslány na Vaši emailovou adresu spolu s doporučením dalšího postupu