Prevence je pro nás v Neo Sport Clinic klíčová a věříme, že správným přístupem a pravidelnou péčí můžeme předejít mnoha srdečním onemocněním a zlepšit celkové zdraví našich pacientů. Klinika je vybavena nejmodernějšími diagnostickými zařízeními. Kardiologické programy byly navrženy tak, aby splňovaly individuální potřeby každého pacienta.

  • Z kardiovaskulárních příčin umírá každý druhý člověk. Nejúčinnějším nástrojem ovlivňujícím zdraví srdce a cév je kardiovaskulární prevence.
  • Onemocnění cévního systému vzniká na základě genetické predispozice, prostředí a životního stylu. Poškození orgánů se může objevit daleko dříve než potíže. V okamžiku potíží již bývají změny na orgánech již často nevratné.
  • Chcete strávit svůj život ve zdraví? Preventivním vyšetřením můžeme odhalit rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu a navrhnout jejich řešení včas.

Co nabízíme

Kardiologické preventivní vyšetření

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ECHOKARDIOGRAFIE

Ordinace má k dispozici jeden z nejmodernějších ultrazvuků a zkušeného echokardiografistu – specialistu.
Pomocí ultrazvuku lze zjistit většinu strukturální změny srdečních oddílů a chlopní a zhodnotit sací i vypuzovací funkci srdce. Lze odhalit i poškození srdce, které se ještě neprojevuje potížemi.

HOLTER MONITORACE

Dlouhodobý záznam srdeční aktivity pomůže zhodnotit poruchy srdečního rytmu. Arytmie mohou být příčinou potíží, mohou způsobit cévní mozkovou příhodu a mohou být i životu nebezpečné. Malý přístroj je upevněn pomocí elektrod na hrudník a zavěšen na krk nebo k opasku. Přístroj je pacientovi zapůjčen na 24 hodin.

EKG klidové

Snímání srdečních elektrických potenciálů z povrchu hrudníku pomocí přiložených elektrod.

Laboratorní vyšetření vzorku krve

Panel vyšetření je speciálně zvolený ke zjištění rizika kardiovaskulárních komplikací, diabetu a dny a odhalení skrytého poškození funkce orgánů. Z výsledku dovedeme vypočíst celoživotní i desetileté riziko onemocnění srdce a cév.

ABPM - Ambulantní monitorace krevního tlaku

Neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin. Probíhá pomocí zapůjčeného přístroje s manžetou na paži, v domácím prostředí, při zvyklých aktivitách i během spánku. Odhalí zvýšený krevní tlak, který je nejvýznamnějším rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění.

Vyberte si jeden z našich výhodných programů

Echokardiografie
bez
žádanky

ultrazvukové vyšetření srdce je jedno z nejvytíženějších vyšetření v kardiologii

zkušený echokardiografista dokáže podrobně popsat strukturu a funkci srdce v klidových podmínkách, zhodnotit jeho sací i vypuzovací kondici, odhadnout tlakové poměry uvnitř srdce a vyloučit případné srdeční vady

je vhodné jako nezatěžující preventivní vyšetření pro každého, kdo se zajímá o svůj zdravotní stav, pro sportovce, a to i rekreační, pro klienty s jakýmkoli rizikem nebo rodinnou anamnézou kardiovaskulárních onemocnění

2 000 kč

Balíček
kardiovaskulární prevence BASIC

program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu

EKG klidové

echokardiografie

vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení rodinné zátěže, minulých a současných onemocnění a užívaných léků

laboratorní vyšetření

výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem

4 500 Kč

Balíček
kardiovaskulární prevence MAXI

program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu

program zahrnuje i zhodnocení pravděpodobnosti srdečního selhání a poškození srdečního svalu, budoucí riziko aterosklerózy, odhalí hypertenzi a prehypertenzi a arytmie zvyšující riziko cévní mozkové příhody

EKG klidové

echokardiografie

vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení rodinné zátěže, minulých a současných onemocnění a užívaných léků

rozšířené laboratorní vyšetření

výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem

ABPM – Ambulantní monitorace krevního tlaku – neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin

HOLTEROVSKÁ MONITORACE – 24 hodinová monitorace srdečního rytmu

rdukace domácí monitorace krevního tlaku vlastním tlakoměrem + 4x ročně konzultace výsledků emailem

10 500 Kč

Balíček
kardiovaskulární prevence PLUS+

program zaměřený na odhalení přítomnosti orgánového poškození, rizika rozvoje aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dny a metabolického syndromu

program zahrnuje i zhodnocení pravděpodobnosti srdečního selhání a poškození srdečního svalu, budoucí riziko aterosklerózy, odhalí hypertenzi a prehypertenzi, minimalizuje riziko cévní mozkové příhody

EKG

echokardiografie

ABPM – Ambulantní monitorace krevního tlaku – neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin

vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, rodinné zátěže, minulých a současných onemocnění a užívaných léků

rozšířené laboratorní vyšetření

výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem

edukace domácí monitorace krevního tlaku vlastním tlakoměrem + 4x ročně konzultace výsledků emailem

celoroční sledování srdečního rytmu v domácích podmínkách podle potřeby klienta vlastním hrudním pásem vč. konzultace případných arytmických alarmů

15 500 Kč

Balíček prevence KV komplikací u pacientů s hypertenzí

Program zahrnuje zhodnocení přítomnosti orgánového poškození, kvality kompenzace krevního tlaku, revizi farmakoterapie a lékových interakcí, výpočet rizika kardiovaskulárních komplikací

EKG

echokardiografie

vstupní vyšetření – komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení anamnézy a farmakoterapie

laboratorní vyšetření

ABPM – Ambulantní monitorace krevního tlaku – neinvazivní monitorování krevního tlaku 24 hodin

výstupní vyšetření – zhodnocení nálezů, výpočet kardiovaskulárního rizika, farmakologické, nutriční a pohybové doporučení kardiologem

edukace domácí monitorace krevního tlaku vlastním tlakoměrem + 4x ročně konzultace výsledků emailem

9 000 Kč