Naše klinika se specializuje jak na nápravu pohybového ústrojí, tak celkové fyzické kondice. Centrum pooperační a poúrazové péče je unikátní projekt, který se zaměřuje na okamžitou nápravu poškozeného systému do normálu v co možná nejkratším čase za použití nejmodernější technologie a znalostí. Tým špičkových sportovních ortopedů, fyzioterapeutů a sester léčící podle znalostí EBM (vědy založené na důkazech) a letitých zkušeností v zátěžových podmínkách vrcholového sportu.

Jsme tým špičkových ortopedů léčící podle znalostí EBM (vědy založené na důkazech) a letitých zkušeností. Preferujeme individuální terapeutický přístup pod lékařským dozorem – optimalizace léčby. Důraz klademe na pravidelné konzultace, preventivní programy – identifikace potenciálních „career-endings injuries“

MUDr. Petr Neoral, Ph.D.

vedoucí lékař kliniky, specialista na operace ramene a artroskopie kloubu

více informací

Ortoped – specialista, vedoucí lékař Neo Sport Clinic a lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. Hlavní poradce české ortopedické a traumatologické společnosti pro oblast ramenního kloubu.

Specializuje se na onemocnění a úrazy ramenního kloubu a artroskopické operace všech velkých kloubů (artroskopie kyčlí, kolen, kotníků, lokte a zápěstí). Provádí také unikátní diagnostickou techniku – nanoskopii.

Pan doktor patří mezi málo lékařů u nás, který řeší rameno celkovým přístupem, tzn. od rehabilitace, přes rozsáhlou škálu konzervativních technik až po složité rekonstrukční artroskopické a otevřené výkony nevyjímá totální náhrady ramenního kloubu. Díky tomu se stal hlavním poradcem pro oblast ramenního kloubu České ortopedicko-traumatologické společnosti.

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006).

Složil evropskou atestaci: specializace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (2012).

Úspěšně ukončil postgraduální studium Ph.D. (2014).

V rámci studia se zúčastnil spousty kongresů a zahraničních stáží a nyní jako lektor v oboru školí jak české, tak zahraniční lékaře na mezinárodních kurzech. Stal se vyhledávaným sportovním traumatologem a nyní může říci, že jeho rukama prošlo a prochází spousta našich špičkových sportovců jako např. Karlos Vémola, Jiří Procházka, Ester Ledecká, Ondřej Bank, Ondřej Palát, David Rozehnal a spousta dalších.

„Ortopedie je pro mě výzva a zároveň opojná droga, kde spokojenost a návrat našich klientů (pacientů) po operaci či zranění do práce, na led, tenisový kurt nebo do ringu je to, co mě a můj tým motivuje a nutí k dalšímu zlepšování.“

MUDr. Matej Smižanský, Ph.D.

všeobecný ortoped, specialista na náhrady kloubu, lékař HC Olomouc

více informací

Ortoped - specialista, lékař ortopedické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Lékař HC Olomouc.

Komplexní ortoped se širokým spektrem všeobecné ortopedie dospělého věku se specializací na operace kloubních náhrad a otevřené ortopedické operace.

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2005).

Úspěšně ukončil postgraduální studium Ph.D. na téma: Osteolýza kolem totální endoprotézy kolenního kloubu (2011).

Atestace v oboru Ortopedie (2011).

Přednáší na kongresech a je autorem či spoluautorem řady publikací v odborných i zahraničních časopisech.

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.

ortoped, specialista na kolenní kloub, vedoucí lékař SK Sigma Olomouc

více informací

Ortoped specialista, sportovní lékař, lékař A týmu SK Sigma Olomouc. Zástupce přednosty Ortopedické kliniky pro výuku studentů Lékařské fakulty UP (od roku 2022).

Specializuje se hlavně na operace kolenního kloubu. Provádí artroskopické operace, náhrady zkřížených vazů, náhrady kloubní chrupavky, operace korigující osové odchylky (osteotomie) a totální či částečné náhrady kloubu. Specializuje se také na problematiku sportovních úrazů a obecně ortopedickou problematiku u sportovců.

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2009).

Úspěšně složil evropskou atestaci z oboru ortopedie a traumatologie (2014).

Obhájil postgraduální studium Ph.D. na téma náhrady kolenního kloubu (2016).

Přednáší na kongresech a je autorem či spoluautorem řady publikací v odborných zahraničních časopisech. Účastnil se několika odborných stáží na prestižních zahraničních klinikách v Německu, Anglii, Belgii, Itálii a Švýcarsku.

Od roku 2013 působí jako hlavní klubový lékař prvoligového fotbalového týmu SK Sigma Olomouc. Každoročně se účastní specializovaných kurzů fotbalových lékařů a na základě získané licence zaštiťuje jako lékař mezinárodní zápasy UEFA a ligy mistrů U19.

Mezi hlavní sportovní záliby patří fotbal, tenis a turistika. 

MUDr. Martin Obhlídal

všeobecná ortopedie

více informací

Ortoped – specialista, lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Specializuje se na oblast artroskopie kolen, ramen a v řešení statických deformit nohy a hlezna u dospělých pacientů miniinvazivní technikou.

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2012).

Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (2018).

Člen Společnosti pro artroskopii a sportovní traumatologii.

Držitel diplomu celoživotního vzdělávání.

MUDr. Maroš Béreš, Ph.D.

ortoped, specialista na artroskopické výkony, lékař SK Sigma Olomouc

více informací

Ortoped – specialista, lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. Asistent na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sportovní lékař SK Sigma Olomouc.

Specializuje se na sportovní traumatologii a artroskopické operace kolenního a ramenního kloubu

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (2014).

Atestace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (2020).

Úspěšně ukončil postgraduální studium Ph.D. na téma: Vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu na kinematiku chůze (2022). 

Člen SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii).

Člen ČSOT (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii).

Pan doktor neustále rozšiřuje své dovednosti a znalosti a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí:

  • Arthrex AutoCart Expert Meeting, Miláno (2022).
  • Shoulder in focus, Olomouc (2022).
  • Ortopedic Technology Innovation Forum 2019 – Sports Medicine, Mnichov (2019).
  • Shoulder Arthroscopy Advanced Course, Rotterdam (2018).
  • a další

MUDr. Martin Hobza, Ph.D.

všeobecná ortopedie, endoprotetika

více informací

Ortoped – specialista, lékař ortopedické kliniky, současně vedoucí lékař jednotky intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Olomouci a odborný asistent na Lékařské fakultě, Univerzity Palackého Olomouc.

Specializuje se ortopedii dospělého věku se zaměřením na komplexní řešení osteoartrózy velkých kloubů a sportovní úrazy. Na operačním sále se specializuje na kloubní náhrady a artroskopické operace.

Absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2014).

V roce 2020 úspěšně ukončil postgraduální studium Ph.D. a v roce 2021 úspěšně atestoval v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Ve svém volném čase se věnuje hlavně rodině a mezi hlavní záliby patří cyklistika, horská turistika a ostatní outdoorové sporty.

MUDr. Martina Dygrýnová

všeobecná ortopedie, specialistka na ortopedii nohy

více informací

Ortoped – specialista, traumatolog, lékařka ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci.

Věnuje se operativě v oblasti nohy a hlezna a to vrozeným, získaným i poúrazovým stavům. Její portfolio zahrnuje kompletní otevřenou, ale i miniinvazivní operační techniku v oblasti nohy a hlezna. Specializuje se i na artroskopické operace ostruh a onemocnění Achillovy šlachy.

Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2010).

Atestace v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2017).

Členka EFAS (European Society for Foot and Ankle Surgery).

Absolvovala četné kurzy se zaměřením na podiatrii.

Mezi hlavní záliby patří rodina, jídlo a káva. 

MUDr. Tomáš Doubek

všeobecná ortopedie, endoprotetika, lékař SK Sigma Olomouc

více informací

Ortoped - specialista, lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. Sportovní lékař mládeže SK Sigma Olomouc.

Specializuje se na endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu a artroskopické operace téměř výhradně kolenního kloubu.

Absolvent lékařské fakulty univerzity Palackého v Olomouci (2015).

Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2022).

Mezi záliby patří florbal, malá kopaná a šachy.

MUDr. Erik Fidler

dětská a všeobecná ortopedie

více informací

Ortoped – specialista, lékař ortopedické kliniky ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Odborný asistent pro výuku ortopedie na Lékařské fakultě UPOL.

Specializuje se na operativu velkých kloubů – artroskopie a endoprotetika, ortopedické operace dětí.

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (2016).

Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2022).

Věnuje se všeobecné ortopedii pohybového aparátu dospělých, komplexní léčbě velkých kloubů dospělých a dětské ortopedii.

Pravidelně se účastní odborných kurzů, seminářů a přednášek, často i s aktivní účastí.

Mezi záliby patří gastronomie, cestování, vzdělávání.

MUDr. Martin Zerák

dětská a všeobecná ortopedie

více informací

Ortoped - specialista, traumatolog, lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Specializuje se na všeobecnou ortopedii dospělých, ale i ortopedická onemocnění dětského věku.

Absolvent lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno (2016).

Atestace v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu (2023)

Mezi záliby patří sport všeobecně, zejména florbal, fotbal, běžecké lyžování, skialpinismus a příroda.

MUDr. David Melecký

všeobecná ortopedie

více informací

Ortoped – specialista, lékař ortopedické kliniky, Fakultní nemocnice v Olomouci. 

Specializuje se zejména na všeobecnou ortopedii dospělého věku. 

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2020).

Student postgraduálního studia Ph.D. se zaměřením na problematiku ASK náhrady předního zkříženého vazu kolene. 

Člen Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii /SSTA/.

Účast na X. NÁRODNÍM KONGRESU SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

Držitel certifikátu České společnosti pro ultrazvuk v medicíně pro sonografii pohybového aparátu. 

Ve svém volném čase se věnuje cvičení, turistice, sportu obecně, lyžování a v teplých měsících golfu na vrcholové úrovni.

Bc. Jana Sobková

vrchní sestra

+420 722 730 060
+420 702 634 411
sestra@neosportclinic.cz

Mgr. Eva Večeřová

fyzioterapeutka

+420 722 926 230

více informací

Zaměřuje se na léčbu bolestí pohybového aparátu v terénu funkčních poruch, poúrazových a pooperačních stavů. Čerpá ze znalostí vývojové kineziologie, využívá měkkých a mobilizačních technik. Ve své praxi praktikuje metodiku Ludmily Mojžíšové a využívá také poznatků viscerální terapie.

Absolventka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie (2021).

Zakládá si na lidském a empatickém přístupu k pacientům. A také na individuálním přístupu a aktivní spolupráci.

Čerpá z bohatých zkušeností, které získala během spolupráce s předními jmény v české fyzioterapii - Mgr. Josef Urban, doc. Kateřina Neumannová, PhD., PhDr. David Smékal, PhD. a další.

Neustále rozšiřuje své dovednosti a znalosti a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí:

C. Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové, Léčebná
rehabilitace - H. Pytelová, Vyškov, školící Hana Volejníková (2022).

B. Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové, Léčebná rehabilitace
- H. Pytelová, Vyškov, školící Mgr. Ludmila Dítětová (2022).

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému ,
REHEX-EDU, v.o.s. (2021/2022).

A. Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, Léčebná rehabilitace - H. Pytelová, Vyškov, školící Hana Volejníková (2021).

Intenzivní kurz fyzikální terapie B - elektrodiagnostika, selektivní
elektrostimulace a elektrogymnastika , Mgr. Josef Urban (2020).

Reflexní lokomoce - Vojtova metoda (2 týdenní kurz), RL-Corpus s.r.o. (2020).

Kineziotaping I., EduSpa College (2017).

Kineziotaping II., EduSpa College (2017).

Mgr. Sabina Průchová

fyzioterapeutka

+420 722 926 230

Martina Březinová

sestra

+420 722 730 060
recepce@neosportclinic.cz

Ing. Martina Benčíková

office manager

+420 722 730 060
bencikova@neosportclinic.cz