Program je speciálně navržen a určen pro děti a mládež ve věku 8 - 15 let

Cílem programu je naučit mladé sportovce správné pohybové a dechové návyky potřebné pro konkrétní sport a předcházet tak zdravotním problémům z přetížení. Důsledkem přetížení je bolest pohybového aparátu a právě u dětí a mládeže z těchto důvodů dochází ke zhoršení výkonu a často i k předčasnému ukončení sportovní kariéry. Program je také vhodný při řešení začínajících či poúrazových stavů.

Ze spolupráce se sportovními kluby víme, že pohybová kompenzace (fyzioterapie, cílené cvičení, strečink) se nekoná nebo je nedostatečná a to bohužel i u klubů na profesionální úrovni. Čím dříve si však mladý sportovec zažije správné pohybové návyky, tím lépe. Z tohoto důvodu je ideální začít s cílenou pohybovou přípravou již ve věku 8 let.

V rámci našeho balíčku nabízíme program vedený fyzioterapeutem Neo Sport Clinic, který je individuálně vytvořen na míru konkrétního sportovce s ohledem na konkrétní sport. Součástí tohoto programu je také náš kardiologický balíček, obsahující preventivní kardiologická vyšetření s cílem vyloučit srdeční vady.

Program pro sportující děti zahrnuje

Vstupní 3 měsíční balíček pro sportující děti

Vstupní vyšetření fyzioterapeutem Neo Sport Clinic

2 hodiny měsíčně fyzioterapie (1x týdně - 1/2 hodiny nebo 1x 14 dní - 1 hodina)

Kardiologický balíček (komplexní vyšetření kardiologem, zhodnocení anamnézy, EKG, echokardiografie)

9 000 Kč

Navazující měsíční členství v Neo Sport Clinic VIP pro sportující děti

2 hodiny měsíčně fyzioterapie (1x týdně - 1/2 hodiny nebo 1x 14 dní - 1 hodina)

2 000 Kč/měsíc