Problémy s klouby patří mezi nejrozšířenější potíže u sportovců. Vyšetření kloubů a následné zákroky však mezi příjemné záležitosti nepatří. Některé zákroky vyžadují celkovou anestezii, šití a vybírání stehů. V Neo Sport Clinic aktuálně zavádíme novou metodu vyšetření kloubů – nanoskopii. Výhodou této metody je, že se provádí pouze v lokální anestezii a umožňuje pacientovi vrátit se co nejdřív do normálního života. Tuto metodu vám přiblížíme podrobněji.

Nanoskopie je diagnostická metoda, při které se do postiženého kolenního kloubu zavádí „kamera“ (nanoskop) a obraz se přenáší na obrazovku.  Velikost kamery se zhruba rovná velikosti jehly na punkci kolene (1,9 mm). Oproti tomu klasická artroskopická souprava má šíři 7,5mm.

Obr. 1 – srovnání nanoskopu a artroskopu

Díky malému rozměru kamery můžeme kloub prohlédnout a ošetřit pouze v lokální anestezii bez nutnosti narkózy a bez předoperačního vyšetření. Kožní řez je cca 2 mm, tím pádem není nutno vstupy šít a odpadá tak vytahování stehů po 10 dnech.  Tím v podstatě úplně snižuje riziko zanesení infekce (3% klasická ASK).

Obr. 2 – znázornění nanoskopie na pacientovi

Poranění vnitřních struktur nanoskopem je tak minimální, že během operace nemusíme používat pneumatický turniket k zastavení krvácení. Tím zabráníme hmoždění struktur, a především vzniku trombózy žilního systému, který vídáme až u 5 % pacientů po klasické artroskopii za použití ischemie.

Obr. 3 – během nanoskopie se nepoužívá turniket

Vzhledem k tomu, že je pacient celou dobu při vědomí, můžeme jednotlivé struktury a velikost poškození přímo klientovi od prezentovat, což následně vede k lepší spolupráci v rámci rekonvalescence. Klient odchází z operačního sálu sám, bez berlí a do týdne se vrací do aktivit běžného života. Benefit této metody u správně indikovaných pacientů je nesporný, a odpadají tak náklady na další vyšetření, které nemají tak dokonalou výpovědní hodnotu jako právě nanoskopie.

Výhody   

 • Zákrok se provádí v lokální anestezii (bez uspání)
 • Minimální bolest
 • Není třeba MRI
 • Není nutné předoperační vyšetření
 • Bez hospitalizace
 • Odpadá sterilizace (vše je jednorázové)
 • Není potřeba používat berle
 • Brzký návrat k běžným činnostem
 • Odpadá použití turniketu k dočasné ischemii 
 • Rány se nešijí, nemusí se vytahovat stehy (operační rány do 5 mm), 
 • Menší operační rány snižují riziko infekce
 • Snížení vzniku trombózy a embolie vlivem okamžité mobilizace a možnosti plného došlapu již při odchodu ze sálu, bez nutnosti aplikace léků na ředění krve
 • Téměř nulové riziko infekce

Nevýhoda

 • Ošetření větších lézí menisku je limitováno.

Indikace a operační technika ošetření:

 • Radiální ruptura menisku – parciální menisectomie
 • Chondropatie – shaving chrupavky
 • Plika syndrom – resekce a shaving pliky
 • Nespecifické bolesti kolene (cinem knee syndrom) – redukce hoffova tělesa
 • Indikační artroskopie před osteootomii, transplantaci menisku, transplantaci chrupavky.