MUDr. Petr Neoral, vedoucí lékař Neo Sport Clinic jako jeden z mála lékařů provádí v České republice operaci náhrady chrupavky kolenního kloubu metodou GraftNet firmy Arthrex.

Unikátní operace proto, že operatéři využívají unikátní metodu, při které se provede odběr pacientovy chrupavky z nezátěžové zóny operovaného kloubu do speciálního systému, z něhož je pak chrupavka, po smíchání s pacientovou plazmou a tkáňovým lepidlem, ihned aplikována do defektu a ten je touto suspenzí vyplněn.

MUDr. Neoral operuje touto unikátní metodou již dva roky a jedná se tedy o zavedenou metodu s velmi dobrými výsledky.

Tato operační metoda je indikována u ohraničených defektů chrupavky velkých kloubů končetin, nejvíce u kloubu kolenního, a to u mladých pacientů bez známek artrózy. Metoda je k pacientovi šetrná. Ušetří mu další operační výkony.

Léčba je postavena na základním faktu, že poškozená chrupavka se v dospělém lidském organismu prakticky nedokáže sama plně obnovit.